G195 10/09/12 - Eid Mubarak

Mahamoud Idriss Ahmed 

President of GED

Eid sinil yamhay

I wish you Happy Eid Ul-Fitr !

 

Elahay wahaan u gabaryaya en umada rer Djibouti enu  
kadolghado ninka dictatorka ah eyo kowa dabadilifka 
uah.

Wahan eniga codsanaya enad  iskarideen gomaysta cusob eyo doladaha koshaghasanaya ninka dabadilifkaah.              

Sidii ad gomestihi ad eskaga aridayn wa enad eskaga erideen ninka kalitaliya ah. Insha Allah goushu  ghacantenah ayay koujirta !!!